... ...
π CASH B       K DIE SPIELPUNKTE
Ein Projekt der Tier- & Viralagentur Eberkopf GbR realisiert von Aspirat
IMPRESSUM DATENSCHUTZ UNTERSTÜTZE UNS FRESSB       K 409 -2 558 931 1.177 54 -1 1.335 90 700 1.516 1.712 1.017 1.126 -1 2.590 800 458 -2 2.121 3.771 81 -1 459 175 1.576 336 -4 506 2.488 133  -3 9.370 1.144 1.874 12.827 57 844 3.966 4.383 217 385 1.417 282 2.373 476 797 290 -2 942 1.379 791 469 187 5.953 749 1.563 523 1.059 16.942 303 38 234 -2 1.281 266 39 488 -6 151 -6 3 -6 INAKTIVE KONTEN JEDE WOCHE ZEHN PUNKTE ABZUG Nach vier Wochen Inaktivität 237 -6 13 -6 4.807 -6 232 -6 211 -6 532 -6 143 -6 68 -6 164 -6 600 1.200 240 450 14 1.203 600 600 612 627 51 1.152 690 63 200 132 300 867 254 2.400 700 802 450 350 800 407 1.200 1.292 1.358 124 505 600 600 277 1.116 1.200 1.200 1.200 765 600 317 354 91 300 600 450 INAKTIVE KONTEN JEDE WOCHE FÜNFZIG PUNKTE ABZUG Nach zehn Wochen Inaktivität 15 -1 341 701 600 1.200 600 190 19 285 10 39 18 7